Til deltagere

Har du en følelse af stress, oplever du angst når du er sammen med andre eller når du skal præstere noget?
Bliver du hurtig vred, ked af det, jaloux, og sidder du fast i de følelser?
Oplever du at hverdagen er grå og trist, at du mangler overskud energi og handlemuligheder?

Vores speciale

Bliver du hurtig vred, ked af det, jaloux, og sidder du fast i de følelser?

Oplever du at hverdagen er grå og trist, at du mangler overskud energi og handlemuligheder?

I et JUVIS ressourcemestringsforløb arbejder du med at forstå betydningen fra fortiden, være tilstede i nu‘et og ændre fremtiden.

Du arbejder med at blive bevidst om dine handlemønstre og strategier, og hvad de betyder for din hverdag.

Du får konkrete redskaber til at håndtere de vanskeligheder du oplever.

Det vil give dig nye perspektiver og nye handlemuligheder – så du bedre kan udnytte dine ressourcer i jobbet eller på uddannelsen og i privatlivet.

JUVIS har specialiseret sig i mestringsforløb der retter sig mod uddannelse og mod arbejdsmarkedet.  

Et forløb hos JUVIS kan bevilliges af dit jobcenter hvis du er sygemeldt, på dagpenge, på kontanthjælp eller i ressourceforløb.

Brug knappen herunder for at læse mere om vores forløb.

Udtalelser fra deltagerne

• God til at lytter aldrig dømmende
• Har lært mig at se muligheder fremfor begrænsninger
• Har lært mig at elske mig selv
• Har lært mig at sige fra og passe på mig selv – det er mit liv – mit ansvar
• Har vist mig tillid
• Har forstået min stress og har lært mig at håndtere den
• Har givet mig troen tilbage – jeg troede aldrig jeg skulle komme tilbage på arbejdsmarkedet, men jeg fik et arbejde
• Jeg har lært at der er flere muligheder – der er ikke kun en vej. Jeg har lært at der er flere sider af en situation, verden er ikke kun sort/hvid den har flere nuancer

JUVIS Ressourcemestringsforløb

Vores forløb

BASIS MESTRING

 
Et Basis mestringsforløb er din vej ind i JUVIS. I et Basis-forløb har du 4 afklarende samtaler.

Formålet med samtalerne er at udarbejde et fælles grundlag for det videre samarbejde i dit JUVIS Ressource Mestring forløb.

Fokus i Basis Mestring er din aktuelle situation.

HVERDAGSMESTRING

Et hverdagsmestringsforløb kan foregå som et individuelt forløb eller som et gruppeforløb.
DET INDIVIDUELLE FORLØB

Et individuelt forløb har til formål at arbejde med at gøre dig bevidst om dine strategier og handlemønstre. At støtte dig til at blive bedre til at kende dine barriere, vilkår og muligheder. Dette hjælper med at afklare dine ressourcer, og støtte dig til aktivt at sætte disse i spil i din hverdag.

I forløbet får du kendskab til den kognitive metode – i fællesskab vil vi arbejde med metoden, og du vil få konkrete redskaber.

I forløbet er der indlagt hjemmeopgaver, så du får trænet de redskaber du får i samtalerne. De skal være med til at give dig en bedre indsigt i dine værdier, vilkår og muligheder.

Forløbet afsluttes med at du får hjælp til at udarbejde din egen personlige plan med konkrete mål for det videre arbejde i din hverdag.

GRUPPEFORLØBET

I et gruppeforløb vil der være max 5 deltagere. I forløbet arbejdes der med at få en forståelse for den kognitive metodes grundprincipper. Der undervises i:

 • Den kognitive metode
 • Strategier
 • Angst og dens mange former
 • Stress
 • Selvværd og selvtillid
 • normalisering
 • Eksponering og handlemuligheder

I gruppen arbejder du sammen med de andre deltagere med praktiske øvelser. Du vil få konkrete redskaber, som du kan bruge aktivt i din hverdag.

forløbet afsluttes med, at du får hjælp til at udarbejde din egen personlige plan med konkrete mål for det videre arbejde i din hverdag.

VIRKELIGHEDSMESTRING

 

Virkeligheds Mestring er en mulig forlængelse af dit Hverdags Mestrings forløb.

Forløbet tager udgangspunkt i de konkrete mål, du har opstillet, i din personlige plan.

I Virkeligheds Mestring handler det om, at du gør noget aktivt, og øver dig i at bruge de redskaber du har fået i Hverdags Mestring forløbet.

Et Virkeligheds Mestring forløb kan bestå af:

 • Besøg på uddannelsesinstitutioner
 • Virksomhedsbesøg. Deltageren planlægger selvstændigt eller sammen med en medarbejder fra JUVIS at besøge forskellige virksomheder i lokalmiljøet. Formålet er at hente inspiration til fremtidige uddannelses- eller jobmuligheder.
 • Virksomhedspraktik, hvor deltageren tilknyttes en virksomhed nogle dage om ugen.
 • Deltagelse i aktiviteter i lokalmiljøet eksempelvis på et sundhedscenter eller lokale foreninger.
 • Eksponeringsøvelserne. Det kan for eksempel være træning af bus eller tog kørsel sammen med en medarbejder fra JUVIS
 • Mentorforløb i forbindelse med uddannelsesstart.

Du vil undervejs i forløbet få støtte og supervision, hvor vi i fællesskab planlægger, analysere og evaluere de aktuelle situationer du vil og har mødt. Denne supervision kan foregå individuelt eller i grupper.

Forløbet afsluttes med at du får hjælp til at udarbejde din egen personlige plan med konkrete mål for det videre arbejde i din hverdag.

ERFARINGSMESTRING

 
Erfarings Mestring er 4 individuelle opfølgende samtaler, som har til formål at yde dig sparring i dit arbejde med, at bruge de redskaber du har fået i gennem dit samlede JUVIS Ressource Mestring forløb.

Kontakt os her

Hvis du har nogle spørgsmål om vores forløb eller andet, så er du meget velkommen til at kontakte os via formularen her.