Til deltagere

Føler du dig stresset eller oplever du angst, når du er sammen med andre, eller når du skal præstere noget?
Bliver du hurtig vred, ked af det, jaloux, og sidder du fast i de følelser?
Oplever du, at hverdagen er så grå og trist, at du mangler overskud energi og handlemuligheder?
Deltag i et af vores mestringsforløb, og bliv en styrket udgave af dig selv.

Vores speciale

Hos JUVIS er vi specialister i mestring, en teknik, hvor du arbejder med at forstå betydningen fra fortiden, være til stede i nuet og ændre fremtiden.

Du arbejder med at blive bevidst om dine handlemønstre og strategier, og hvad de betyder for din hverdag. Du får konkrete redskaber til at håndtere de vanskeligheder, du oplever.

Et mestringsforløb vil give dig nye perspektiver og nye handlemuligheder – så du bedre kan udnytte dine ressourcer i jobbet eller på uddannelsen og i privatlivet.

Et JUVIS mestringsforløb kan bevilliges af dit jobcenter, hvis du har et Ressourceforløb, er på kontanthjælp eller er sygemeldt, men du kan også selv tage kontakten.

Udtalelser fra deltagerne

”Jeanne er god til at lytte, aldrig dømmende”
• ”Jeanne har lært mig at se muligheder fremfor begrænsninger”
• ”Jeg har lært mig at elske mig selv”
• ”Jeg har lært mig at sige fra og passe på mig selv – det er mit liv – mit ansvar!
• ”Jeanne har vist mig tillid”
• ”Jeg har forstået min stress og lært at håndtere den”
• ”Jeanne har givet mig troen tilbage – jeg troede aldrig, jeg skulle komme tilbage på arbejdsmarkedet, men jeg fik et arbejde”
• ”Jeg har lært, at der er flere muligheder – der er ikke kun én vej. Jeg har lært, at der er flere sider af en situation, verden er ikke kun sort/hvid, den har flere nuancer”

JUVIS Ressourcemestringsforløb

Vores forløb

BASIS MESTRING

 

Et Basismestringsforløb er din vej ind i JUVIS. Forløbet varer fire uger med én individuel session om ugen. Fokus i basisforløbet er din aktuelle situation, og formålet er at udarbejde et fælles grundlag for det videre samarbejde i et JUVIS’s Ressource mestringsforløb.

HVERDAGSMESTRING

Et hverdagsmestringsforløb foregår som et individuelt forløb.

DET INDIVIDUELLE FORLØB

Et individuelt forløb har til formål at arbejde med at gøre dig bevidst om dine strategier og handlemønstre. At støtte dig til at blive bedre til at kende dine barriere, vilkår og muligheder. Så du på den måde kan afklare dine ressourcer, og hvorledes disse kan bruges i din hverdag.

Under forløbet bliver du præsenteret for den kognitive metode, som vi i fælleskab vil arbejde med. Du vil få en række konkrete redskaber at arbejde med, og undervejs i forløbet får du hjemmeopgaver, så du får trænet redskaberne. De skal være med til at give dig en bedre indsigt i dine værdier, vilkår og muligheder.
Forløbet afsluttes med at du får hjælp til at udarbejde din egen personlige plan med konkrete mål for det videre arbejde i din hverdag.

VIRKELIGHEDSMESTRING

 

Virkelighedsmestring er en mulig forlængelse af dit Hverdagsmestringsforløb.
Forløbet tager udgangspunkt i de konkrete mål, du har opstillet, i din personlige plan, som du har udarbejdet i dit hverdagsmestringsforløb. I virkelighedsmestring handler det om, at du gør noget aktivt, og øver dig i at bruge de redskaber du har fået i hverdagsmestringsforløbet.

 Et Virkelighedsmestringsforløb kan bestå af:

  • Planlægning af virksomhedspraktik. Du undersøger og planlægger besøg hos forskellige virksomheder eventuelt sammen med en medarbejder fra JUVIS.
  • Du deltager i en udviklende virksomhedspraktik, hvor du tilknyttes en virksomhed nogle dage om ugen med henblik på at afklarer dine jobmål.
  • Du deltager i aktiviteter i lokalmiljøet f.eks. på sundhedscentret eller i de lokale foreninger.

Du vil undervejs i forløbet få støtte og supervision, hvor vi i fællesskab planlægger, analyserer og evaluerer de aktuelle situationer, du vil møde og har mødt.

Forløbet afsluttes med, at du får hjælp til at udarbejde din egen personlige plan med konkrete mål for det videre arbejde i din hverdag.

Er du i et forløb bevilliget af dit Jobcenter laver vi en fælles tilbagemelding til din rådgiver.

ERFARINGSMESTRING

 

Erfaringsmestring er fire individuelle opfølgende samtaler, som har til formål at give dig sparring i dit arbejde med at bruge de redskaber, du har fået i gennem dit samlede JUVIS’s Ressource mestringsforløb.

PERSONLIG RESSOURCE UDVIKLINGSFORLØB

 

Hos JUVIS kan du blive tilknyttet en Personlig Ressourceudvikler, som hjælper og støtter dig i din vej tilbage til arbejdsmarkedet. Forløbet er designet til dig.

Der er tale om praktisk træning af opgaver i hverdagen som f.eks.:

  • Træning i at komme til og fra arbejde, rundt i byen, til lægen, til psykiateren m.v.
  • Træning i hvordan du får sat muligheder og positive elementer i spil i hverdagen, så det er dem der fylder fremfor begrænsninger.
  • Træning af de redskaber du får i dit Ressourcemestringsforløb med særligt fokus på, at disse sættes i spil på din nye arbejdsplads.

KURSUSFORLØB

 

Hos JUVIS kan du også deltage i kurser om mental trivsel, angst, autisme, selvværd og selvtillid.
Kurserne har en varighed på 4-8 uger, og der vil være 3 timers undervisning om ugen. Alle kurser kører med små hold med max 8 deltagere.
Kurserne kan være et led i din vej mod uddannelse eller arbejde, og kan både tages selvstændig eller som en del af dit samlede mestringsforløb hos JUVIS.

Mestringsforløbene varetages af

Jeanne Egebjerg Johansen
Kognitiv konsulent og Supervisor

Kontakt os her

Hvis du har nogle spørgsmål om vores forløb eller andet, så er du meget velkommen til at kontakte os via formularen her.