Individuelt Mestringsforløb

En bedre mental sundhed i hverdagen, på uddannelsen og i jobbet

Vores speciale

Hos JUVIS er vi specialister i mestring, en teknik, hvor du arbejder med at forstå betydningen fra fortiden, være til stede i nuet og ændre fremtiden.

Du arbejder med at blive bevidst om dine handlemønstre og strategier, og hvad de betyder for din hverdag. Du får konkrete redskaber til at håndtere de vanskeligheder, du oplever.

Et mestringsforløb vil give dig nye perspektiver og nye handlemuligheder – så du bedre kan udnytte dine ressourcer i jobbet eller på uddannelsen og i privatlivet.

Et JUVIS mestringsforløb er dit personlige og skræddersyede forløb.

Er du tilknyttet et Jobcenter har de også mulighed for at bevillige dig et forløb. Vi vil gerne hjælpe dig med materiale, som du kan præsentere for dit Jobcenter. Du kan se forløbene under Jobcentre.

Udtalelser fra deltagerne

 • ”Jeanne er god til at lytte, aldrig dømmende”
 • ”Jeanne har lært mig at se muligheder fremfor begrænsninger”
 • ”Jeg har lært mig at elske mig selv”
 • ”Jeg har lært mig at sige fra og passe på mig selv – det er mit liv – mit ansvar!”
 • ”Jeanne har vist mig tillid”
 • ”Jeg har forstået min stress og lært at håndtere den”
 • ”Jeanne har givet mig troen tilbage – jeg troede aldrig, jeg skulle komme tilbage på arbejdsmarkedet, men jeg fik et arbejde”
 • ”Jeg har lært, at der er flere muligheder – der er ikke kun én vej. Jeg har lært, at der er flere sider af en situation, verden er ikke kun sort/hvid, den har flere nuancer”

Udtalelser fra deltagerne

“Jeanne mødte mig i øjenhøjde og for første gang følte jeg mig oprigtigt set i et terapiforløb. Som menneske og som behandler har hun en unik evne til at skabe et trygt og fordomsfrit miljø omkring sine patienter og kan ærligt og kærligt vejlede, når tingene er svære. Hun lærte mig at stå fast og huske at have mig selv med i alle livets forhold. Jeg takker for et meget konstruktivt forløb, hvor jeg for første gang føler, jeg går forandret fra terapien.” 

Hanne

Dit mestringsforløb

Hvorfor er det så vigtigt at et støttende og udviklende samtaleforløb er skræddersyet?

 

Det er det fordi ingen mennesker er ens og vi mennesker passer sjældent ned i den samme kasse. Der er lavet mange undersøgelser og en masse forskning, der peger på, at mennesker bedst udvikler sig, hvis de tager udgangspunkt i dem selv og ved hjælp af sparring får indsigt i egne strategier og handlemønstre. Det er kun os selv, der kan skabe forandringen, men sparring er det der bringer os til den forandring vi ønsker.

Et individuelt mestringsforløb har til formål at arbejde med at gøre dig bevidst om dine strategier og handlemønstre. At støtte dig til at blive bedre til at kende dine barriere, vilkår og muligheder. Så du på den måde kan se dine ressourcer, og hvorledes disse kan bruges i din hverdag.

I et personligt mestringsforløb vil du blive præsenteret for den kognitive metode, som vi i fællesskab vil arbejde med. Du vil få en række konkrete redskaber at arbejde med, og undervejs i forløbet få små opgaver, som du skal arbejde med hjemme, så får du trænet redskaberne.

Det er målet at give dig en bedre indsigt i dit personlige fundament, dine værdier, vilkår og muligheder.
Forløbet afsluttes med at du får hjælp til at udarbejde din egen personlige plan med konkrete mål for det videre arbejde i din hverdag.

Forløbet planlægger vi sammen efter den første samtale.

døren til muligheder

Priser

Individuel samtale koster 795,00 kr.

Klippekort til 5 samtaler koster 3.577,50 kr.

Klippekort til 10 samtaler koster 6.757,50 kr.

Alle priser er inkl. moms.

Kontakt Jeanne på jej@juvis.dk eller på 51362606

Har du autisme eller ADHD tilbyder vi et særligt mestringsforløb til dig

Anja Rou Lund er uddannet Marte meo terapeut med speciale i mennesker med autisme og ADHD. Hun har arbejdet med specialet i 18 år.

Om Anja

Jeg har erfaring i mennesker med en særlig profil, såsom autisme spektrum forstyrrelse og ADHD. Det kan være en stor udfordring at skulle bruge energi på lektier og sociale aktiviteter, og den kan være endnu større, når man har en særlig profil.

Dit forløb

I samtalen vil rummet være dit, så samtalen afspejler det, du selv vurderer som vigtigt. Jeg kan byde ind med råd og vejledning omkring praktiske foranstaltninger, hjælp til at navigere i de sociale aspekter af f.eks. et studieliv.

Jeg giver dig viden omkring hvad en autisme eller ADHD-profil betyder.  Målet er at du får redskaber til at skabe den bedst mulige hverdag med studieliv eller job.

Forløbet tilbydes af Anja Rou Lund
døren til muligheder

Priser

Individuel samtale koster 795,00 kr.

Klippekort til 5 samtaler koster 3.577,50 kr.

Klippekort til 10 samtaler koster 6.757,50 kr.

Alle priser er inkl. moms.

Kontakt Anja på arl@juvis.dk eller på tlf. +45 24 78 99 06

 

Mulighed til pårørende

Undervisning: En introduktion til diagnoserne

 

Anja tilbyder pårørende en introduktion til diagnoserne autismespektrum forstyrrelse og/eller ADHD.

Kurset er til de pårørende der har brug for mere viden om diagnoserne autismespektrum forstyrrelse og/eller ADHD. Kurser vil udover viden også kunne give pårørende praktiske råd og konkrete redskaber.

Individuel samtale til pårørende koster 795,00 kr. inkl. moms. Hvis der er min. 4 på holdet er prisen 450,00 kr. inkl. moms pr. person.

Kontakt Anja på arl@juvis.dk eller telefon 24789906

Kurset indeholder

 

 1. Intro
 2. Slideshow
 3. Personlig sammenkobling
 4. Videre forløb/ livsvalg

Mestringsforløbene varetages af

Jeanne Egebjerg Johansen

Jeanne Egebjerg Johansen

Uddannet socialrådgiver og Kognitiv Adfærdsterapeut

 

E-mail: jej@juvis.dk
Tlf/SMS: 5136 2606

Anja Rou Lund

Anja Rou Lund

Konsulent og Marte Meo terapeut

Kontakt os her

Hvis du har nogle spørgsmål om vores forløb eller andet, så er du meget velkommen til at kontakte os via formularen her.