Kursus, workshop og supervision for praksispersonale

JUVIS tilbyder workshop og supervision i kognitiv adfærdsterapi i praksis, samt kursus for fagpersonale om diagnoserne indenfor autisme spektrum forstyrrelse.

 

Baggrund for kurserne

Når man som praktikker arbejder med socialt udsatte og psykisk sårbare mennesker, er det vigtigt, at man er ordentligt klædt på og har nogle helt konkrete redskaber, man kan sætte i spil i sin hverdag.

For den enkelte borger, deltager, beboer eller patient er det afgørende, at fagpersonalet arbejder i samme retning og bruge de samme redskaber. Det skaber tryghed!

Den kognitive adfærdsteori og metode er veldokumenteret og har i forhold til andre metoder rigtig god og i mange tilfælde overlegen effekt.

Når der i praksis skal arbejdes med socialt udsatte og psykisk sårbare mennesker, er det afgørende, at fagpersonalet kan stille den rigtige ”handlings-diagnose”. Hvor er vanskelighederne størst hos det enkelte menneske, og hvilke redskaber skal den enkelte lære for at være aktiv spiller i eget liv? Et liv, hvor den enkelte har fokus på muligheder og på troen på egne evner til at tackle eget liv.

Kursus for praksispersonale

WORKSHOP OG SUPERVISION

Workshopsene og supervisionen henvender sig til praksispersonalet i beskæftigelsestilbud, socialpsykiatrien, på psykiatriske bosteder og opholdssteder og institutioner for socialt udsatte.

Workshopsene og supervisionen skræddersyes til hver enkelt arbejdsplads, ligesom teorien og de praktiske redskaber bliver sat sammen, så det passer til hver enkelt arbejdsplads’ hverdag og behov.

Workshopsene og supervisionen har til formål at give arbejdspladsen en fælles kognitiv forståelsesramme og fælles konkrete kognitive redskaber, som kan bruges i hverdagen.

Fokus i Workshopsene og supervisionen er:
• Den kognitive adfærdsterapeutiske metode – baggrund, forståelse og det fælles sprog
• Recepten på det gode kognitive forløb
• Den kognitive metode og motivation
• Eksponering, planlægning og udførelse

Workshopsene og supervisionen kører løbende i egne lokaler, men kan også flyttes til din arbejdsplads.
Ring gerne og hør mere om at få en workshop eller en supervision designet til din arbejdsplads.

Kontakt:
Jeanne Egebjerg Johansen
Kognitiv konsulent og superviser
+45 51362606
jej@juvis.dk

KURSUS OM AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSE FOR FAGPERSONALE

Der afholdes løbende kursus for fagpersonale om diagnoserne indenfor autisme spektrum forstyrrelse.
Formålet er at give de aktører, der arbejder med mennesker med en diagnose indenfor autisme spektrum forstyrrelse, en grundlæggende viden om, hvad en autisme spektrum forstyrrelse er. Jeg vil give en forståelse af de udfordringer, et menneske med en autisme spektrum forstyrrelse har i hverdagen og på arbejdsmarkedet. Jeg vil komme med eksempler, idéer og muligheder for at få et godt arbejdsliv med en autisme spektrum forstyrrelse.

Kurserne kører løbende i egne lokaler, men kan også flyttes til din arbejdsplads.
Ring gerne og hør mere om at få en workshop eller en supervision designet til din arbejdsplads.

Kontakt:
Anja Rou Lund
Konsulent og Marte Meo terapeut
+45 24789906
arl@juvis.dk

Kontakt os her

Hvis du har nogle spørgsmål om vores forløb eller andet, så er du meget velkommen til at kontakte os via formularen her.