Unge indsats

JUVIS har specialiseret sig i mestringsforløb der retter sig mod uddannelse og mod arbejdsmarkedet.

 

Det er den skræddersyede indsats

Fordi metoden er så individuel og konkret tilrettelagt, så bliver det nemmere for jer på jobcentrene og i de forskellige unge enheder at bestille en specifik opgave hos JUVIS.

På den måde bliver JUVIS en brik i det tværfaglige samarbejde, som er afgørende for om udsatte borgere kommer ind eller tilbage på arbejdsmarkedet.

JUVIS har hovedsæde i Roskilde , men vi er fleksible og vores Ressourcemestringsforløb tilbydes på hele Sjælland.

JUVIS Ressourcemestring er et tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelseslov § 91.

Læs mere om forløbene her.

Download vores materiale her.

Vores speciale

JUVIS har specialiseret sig i mestringsforløb der retter sig mod uddannelse og mod arbejdsmarkedet..

Forløbene er til borgere der oplever angst, stress, depression og personlighedsforstyrrelser.

Forløbene sætter fokus på ressourcer og muligheder på trods af den enkeltes vanskeligheder.

Vi tror ikke på lange forløb, men på individuelle forløb der tager udgangspunkt i hver enkel borger. Erfaringen har vist at 14-24 uger er nok til at rykke borgerne tættere på uddannelse eller arbejde.

Et JUVIS Ressourcemestringsforløb er modulopbygget. I basis, hverdag, virkelighed og erfaringsmestring.

Udtalelser fra deltagerne

• God til at lytter aldrig dømmende
• Har lært mig at se muligheder fremfor begrænsninger
• Har lært mig at elske mig selv
• Har lært mig at sige fra og passe på mig selv – det er mit liv – mit ansvar
• Har vist mig tillid
• Har forstået min stress og har lært mig at håndtere den
• Har givet mig troen tilbage – jeg troede aldrig jeg skulle komme tilbage på arbejdsmarkedet, men jeg fik et arbejde

JUVIS Ressourcemestringsforløb

Vores forløb

BASIS MESTRING

Et Basis Mestrings forløb er vejen ind i JUVIS Ressource Mestring.

Et Basis-forløb består af 4 afklarende individuelle samtaler med deltageren.

Formålet med samtalerne er at udarbejde et fælles grundlag for det videre samarbejde i et JUVIS Ressource Mestring forløb.

Fokus i Basis Mestring er deltagerens aktuelle situation. Samtalerne forløber over 4 uger med en session pr. uge.

HVERDAGSMESTRING

Et hverdagsmestringsforløb kan foregå som et individuelt forløb eller som et gruppeforløb.
DET INDIVIDUELLE FORLØB

Et individuelt forløb er særligt tilrettelagt til hver deltager, på baggrund af deltagelsen i Basis Mestring.

Det individuelle Hverdags Mestrings forløb har til formål at udvikle deltagerens ressourcer, og give konkrete redskaber til håndtering af svære situationer

Der arbejdes ud fra den kognitive metode og elementer fra den positive psykologi.

Formålet er:

 • at deltageren arbejder med sin selvopfattelse.
 • bliver bevidst om egne strategier
 • kender sine barriere, vilkår og muligheder
 • bliver bedre til forandring og derved for et anderledes fokus på vej mod beskæftigelse.

Der gives hjemmeopgaver.

Formålet med hjemmeopgaverne er at deltageren arbejder videre med redskaberne fra sessionerne i deres hverdag. Træningen er med til at deltageren bliver mere bevidst om egne værdier, vilkår og muligheder.

Deltageren får, afslutningsvis, hjælp til at lave deres egen personlige plan med konkrete mål, som de kan arbejde videre med i deres hverdag og sammen med jobcentret.

Det individuele forløb foregår over 10 uger med en samtale om ugen.

Der udarbejdes altid en afsluttende rapport over forløbet.

GRUPPEFORLØBET

Gruppe vil bestå af max 5 deltager

Der introduceres og arbejdes med grundprincipperne i den kognitive metode.

Ligeledes gives der undervisning i:

 • Den kognitive metode
 • Strategier
 • Angst og dens mange former
 • Stress
 • Selvværd og selvtillid
 • normalisering
 • Eksponering og handlemuligheder

Der arbejdes med praktiske øvelser i gruppen, hvor der gives konkrete redskaber og hjemmeopgaver.

Deltageren får afslutningsvis, hjælp til at lave deres egen personlige plan med konkrete mål, som de kan arbejde videre med i deres hverdag.

Gruppeforløbet er 8 gruppesessioner à 3 timer en gang om ugen. I løbet af forløbet afholdes 2 individuelle samtaler à 45 min.

Der udarbejdes altid en afsluttende rapport over forløbet.

VIRKELIGHEDSMESTRING

Virkeligheds Mestring er en mulig forlængelse af dit Hverdags Mestrings forløb.

Forløbet tager udgangspunkt i de konkrete mål, du har opstillet, i din personlige plan.

I Virkeligheds Mestring handler det om, at du gør noget aktivt, og øver dig i at bruge de redskaber du har fået i Hverdags Mestring forløbet.

Et Virkeligheds Mestring forløb kan bestå af:

 • Besøg på uddannelsesinstitutioner
 • Virksomhedsbesøg. Deltageren planlægger selvstændigt eller sammen med en medarbejder fra JUVIS at besøge forskellige virksomheder i lokalmiljøet. Formålet er at hente inspiration til fremtidige uddannelses- eller jobmuligheder.
 • Virksomhedspraktik, hvor deltageren tilknyttes en virksomhed nogle dage om ugen.
 • Deltagelse i aktiviteter i lokalmiljøet eksempelvis på et sundhedscenter eller lokale foreninger.
 • Eksponeringsøvelserne. Det kan for eksempel være træning af bus eller tog kørsel sammen med en medarbejder fra JUVIS
 • Mentorforløb i forbindelse med uddannelsesstart.

Du vil undervejs i forløbet få støtte og supervision, hvor vi i fællesskab planlægger, analysere og evaluere de aktuelle situationer du vil og har mødt. Denne supervision kan foregå individuelt eller i grupper.

Forløbet afsluttes med at du får hjælp til at udarbejde din egen personlige plan med konkrete mål for det videre arbejde i din hverdag.

ERFARINGSMESTRING

Det er 4 individuelle opfølgende samtaler, som kan planlægges over en længere periode. De har til formål at yde supervision til deltageren, og sikre at de erhvervede redskaber fastholdes når deltageren er i uddannelse eller i job.

Kontakt os her

Hvis du har nogle spørgsmål om vores forløb eller andet, så er du meget velkommen til at kontakte os via formularen her.