juvis logo hvid

Individuelle samtaler

Individuelle samtaler

HVORFOR ER DET SÅ VIGTIGT AT ET STØTTENDE OG UDVIKLENDE SAMTALEFORLØB ER SKRÆDDERSYET?

Det er det fordi ingen mennesker er ens og vi mennesker passer sjældent ned i den samme kasse. Der er lavet mange undersøgelser og en masse forskning, der peger på, at mennesker bedst udvikler sig, hvis de tager udgangspunkt i dem selv og ved hjælp af sparring får indsigt i egne strategier og handlemønstre. Det er kun os selv, der kan skabe forandringen, men sparring er det, som bringer os til den forandring vi ønsker.

Et individuelt udviklingsforløb har til formål at arbejde med at gøre dig bevidst om dine strategier og handlemønstre. At støtte dig til at blive bedre til at kende dine barriere, vilkår, styrker og muligheder.

I et personligt udviklingsforløb vil du blive præsenteret for den kognitive arbejdsmetode, som vi i fællesskab vil arbejde med. Du vil få en række konkrete redskaber at arbejde med, og undervejs i forløbet få små opgaver, som du skal arbejde med hjemme, så får du trænet redskaberne.

Det er målet at give dig en bedre indsigt i dit personlige fundament, dine værdier, styrker, vilkår og ressourcer. Dette for at give dig mulighed for at skabe den forandring du ønsker.

Forløbet planlægger vi sammen efter den første samtale.

Samtalerne kan foregå i vores lokaler eller hos dig / jer, alternativt virtuelt via Skype eller teams og lignende.

Lyder det interessant

Du er altid velkommen til at kontakt os
for en uforpligtende snak