juvis logo hvid

Workshop og supervision

Workshop og supervision

WORKSHOP FOR FAGPERSONALE: KOGNITIVADFÆRDSTEORI I PRAKSIS
Workshoppen har til formål at give indsigt i den kognitive adfærdsteori og hvordan den bruges praktisk i hverdage.

Workshoppen tilpasses den enkelte virksomhed og personalegruppe, så det er hverdagens konkrete udfordringer der kommer i spil. Det betyder også at de redskaber der arbejdes med, vil blive designet til den konkrete virksomhed og den konkrete personalegruppe.
Workshoppen vil bestå af teori, undervisning og praktiske øvelser.

Personalegruppen vil få:
– indsigt i den kognitive adfærdsteori og dens grundelementer
– undervisning i brugen af teoriens grundredskaber
– praktiske øvelser
– feedback på de praktiske øvelser

En workshop er som udgangspunkt 4 dage.
Workshoppen kan kombineres med kognitiv supervision. Dette giver mulighed for at følge op på brugen af metoden i hverdagen.

Workshop for fagpersonale der arbejder med mennesker med autisme forstyrrelser og/eller ADHD

Workshop for fagpersoner (skoler/daginstitutioner/kommuner og lign.) Workshoppen vil give en viden og indsigt i diagnoserne samt give personalet praktisk råd og konkrete redskaber, som de kan bruge i deres arbejde.

Workshoppen er en blanding af teori, praksis, dialog og diskussion.

KOGNITIV SUPERVISION
I en supervision er det vigtigt at have en fastlagt men fleksibel metode. Metoden skal give plads til at anskue problematikker fra flere vinkler.

Den kognitive supervision giver mulighed for at inddrage en klinisk tilgang, psykoedukation og praktiske øvelser. Det centrale i den kognitive supervision er tænkningen omkring de forskellige problemstillinger samt indhentning og afdækning af data for at finde alternative til de svære måske fastlåste problemstillinger og situationer.

En supervision session indeholder:
– gennemgang af dagens emner
– prioritering af dagens emner
– praktisk arbejde med dagens emner
– aftale hjemmearbejde
– evaluering af dagens supervision

Lyder det interessant

Du er altid velkommen til at kontakt os
for en uforpligtende snak