JUVIS har specialiseret sig i mestringsforløb der retter sig mod uddannelse og mod arbejdsmarkedet.

Når kognitiv psykologi bliver håndgribeligt og kan bruges konkret i hverdagen.

Udtalelser fra deltagerne

• God til at lytter aldrig dømmende
• Har lært mig at se muligheder fremfor begrænsninger
• Har lært mig at elske mig selv
• Har lært mig at sige fra og passe på mig selv – det er mit liv – mit ansvar
• Har vist mig tillid
• Har forstået min stress og har lært mig at håndtere den
• Har givet mig troen tilbage – jeg troede aldrig jeg skulle komme tilbage på arbejdsmarkedet, men jeg fik et arbejde
• Jeg har lært at der er flere muligheder – der er ikke kun en vej. Jeg har lært at der er flere sider af en situation, verden er ikke kun sort/hvid den har flere nuancer

Udtalelse fra samarbejdspartner

Efter at have arbejdet sammen med Jeanne gennem flere år, har vi oplevet hende som vores sparringspartner, mentor/ supervisor og ikke mindst som en fantastisk troværdig kollega.
Om Jeanne, beskriver følgende hendes person og hendes faglighed hende her godt:

• Tålmodig
• Omsorgsfuld
• Kompetent
• Faglig dygtig
• Rummelig
• Stor faglig viden
• Løsningsorienteret
• Velforberedt og engageret i hver enkelt opgave
• Troværdig

Samarbejde med JUVIS

Jeanne Egebjerg Johansen, arbejder ud fra et professionelt kognitivt handlingsfelt, der er baseret på sund fornuft og god praksis, med en solid uddannelse og udviklingsånd bag sig.
Hendes baggrund som mangeårig socialrådgiver, giver en utrolig god ballast til den beskæftigelsesrettede opgave hun ofte løfter for kommuner. Hendes tilgang i at, samtale, undervisningen og supervisionen skal tage udgangspunkt i den praktiske hverdag for klient/borger, som derved får konkrete metoder til at takle de konkrete udfordringer, som de oplever, baseret på valideret teori, virker ikke kun for borgeren, men i den grad også for kommunen.
Jeannes kognitive arbejde, er velsolideret og grundigt. Hun arbejder, med afsæt i at klient/borger får træning til at klare egne udfordringer og får træning i en række metoder, strategier og især måder at håndtere fremtidige udfordringer på.
Jeanne er et dygtigt fagligt menneske, som lægger stor vægt på mødet med det enkelte menneske og som arbejder ud fra at hvert menneske er ansvarlig for egen udvikling og læring deri.
Det er med, en faglig indsigt, dels i det kognitive og dels i det socialfaglige, at jeg giver Jeanne de bedste anbefalinger.

Rikke Porting Høffding
Koordinator

Nogle spørgsmål? Kontakt os her