Om JUVIS

I JUVIS er vi specialister i Ressource Mestring. Der giver deltageren en bedre mental sundhed l i hverdagen, på uddannelsen og på jobbet.

 

Værdigrundlag

JUVIS leverer skræddersyede mestringsforløb, som bygger på den kognitive metode og elementer fra den positive psykologi. I et JUVIS mestringsforløb er der fokus på at finde den enkelte deltagers ressourcer, styrker og muligheder, rettet mod at deltageren bliver klar til job eller uddannelse.

Vi tror ikke på, at tid læger alle sår. I stedet fokuserer vi på konkrete redskaber og et målrettet forløb, der giver deltageren muligheder og nye perspektiver på tilværelsen – til trods for vanskeligheder.

Vi fokuserer ikke på eventuelle diagnoser, og er ikke tilrettet specielle ydelsesgrupper. Et mestringsforløb hos JUVIS er et individuelt tilrettelagt forløb.

Vores arbejde bygger på værdier som ligeværd, respekt, omsorg, anerkendelse og motivation. Vi tror på, at det er vigtigt for alle mennesker uanset, hvor de er i deres liv at være en del af et fællesskab. For os handler personlig udvikling om at nå til en accept af sin nuværende situation, sætte fokus på ressourcer og styrker i en forandringsproces mod nye muligheder.

Vi sætter faglighed højt og sætter en ære i at arbejde tværfagligt. Det er vigtigt for os at være i en konstant udvikling for at sikre høj faglighed og seriøsitet.
Vi vil ikke være størst, men kendes for pålidelighed og troværdighed.
JUVIS er fleksibel og vores mestringsforløb tilbydes på hele Sjælland – Vi arbejder altid i lokalmiljøet.

 

Om Jeanne Egebjerg Johansen, metodeudvikler:

Jeg har udviklet JUVIS´ metoder baseret på mere end 15 års erfaring i arbejdet med mange forskellige aspekter af beskæftigelsesområdet.

Jeg har i mange år beskæftiget mig med udfordringer som angst, stress, depression, personlighedsforstyrrelser og lavt selvværd. Jeg har altid været optaget af at finde og i samarbejde med det enkelte menneske at udvikle og skabe muligheder.

 

Jeg er meget optaget af hele tiden at udvikle mig fagligt, og deltager derfor jævnligt i workshops og efteruddannelser. Jeg har blandt andet deltaget i:

  • CBT Boot Camp: Using Mind over Mood to Build Client and Therapist Skills’ ved Christine Padesky
  • Cektos kurser omkring angst og depression
  • Efteruddannelse Mindfulness instruktør MB16P – mindfulness baseret på 16 principper
  • Tværfaglig uddannelse i dialektisk adfærdsterapi fra Center for dialektisk adfærdsterapi og PTSD

Udtalelser fra deltagerne

• “God til at lytter aldrig dømmende”
• “Har lært mig at se muligheder fremfor begrænsninger”
• “Har lært mig at elske mig selv”
• “Har lært mig at sige fra og passe på mig selv – det er mit liv – mit ansvar”
• “Har vist mig tillid”
• “Har forstået min stress og har lært mig at håndtere den”
• “Har givet mig troen tilbage – jeg troede aldrig jeg skulle komme tilbage på arbejdsmarkedet, men jeg fik et arbejde”
• “Jeg har lært at der er flere muligheder – der er ikke kun en vej. Jeg har lært at der er flere sider af en situation, verden er ikke kun sort/hvid den har flere nuancer”

Udtalelser fra samarbejdspartnere

“Jeg har som mødeleder og socialrådgiver i Roskilde Kommune samarbejdet med Juvis ved Jeanne Egebjerg Johansen gennem de sidste 4 år. I hele perioden har jeg henvist mere end 30 borgere til Juvis.
Baggrunden for at henvise til Juvis er blandt andet den professionelle tilgang til samarbejdet med borger og kommune som Juvis udviser.

Samtalerne med borgerne i Juvis er præget af nærvær, indlevelsesevne og forståelse for borgerens situation, samtidig er der fokus på afklaring af arbejdsevnen, herunder afklaring af ressourcerne og udvikling af disse om muligt.
Udover dette er resultaterne, der leveres fra Juvis yderst positive.

Jeg medgiver Juvis mine bedste anbefalinger og står gerne til rådighed, hvis der skulle være brug for supplerende oplysninger.”

Pernille Tind
Socialrådgiver, Roskilde Kommune

Udtalelser fra samarbejdspartnere

“Som koordinerende sagsbehandler for borgere i Ressourceforløb, har jeg igennem nogen år benyttet JUVIS som beskæftigelsesrettet tilbud. Med mange års erfaring som socialrådgiver og beskæftigelsessagsbehandler i jobcentrerregi, må jeg sige at JUVIS hører til i kategorien, af de mest professionelle og fagligt kompetente tilbud jeg har oplevet.

Man føler sig fuldstændigt tryg ved at henvise en sag til JUVIS. JUVIS er stærkt fagligt funderet, og ved hvad det drejer sig om, når man skal have afklaret borgerne i retning af arbejdsmarkedet. Om det er ordinært job, ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. JUVIS har blik for den røde tråd, og ved at benytte sig af de coachende kognitive metoder de har ekspertise indenfor, formår de at styrke borgerens ressourcer til at opnå deres optimale potentiale.

På baggrund af den store faglige ballast JUVIS er i besiddelse af, er man forsikret om, at borgeren er i de bedste hænder, og at sagen kan bæres til dørs, med en plan der giver god mening, hele vejen rundt. Og at borgeren har fået en værktøjskasse med sig, som har styrket dem ift. arbejdsmarkedet.

De gode toner afspejler sig også i stor brugertilfredshed, og tilfredshed med JUVIS fra Jobrådgivere i kommunen. Samt ikke mindst de resultater JUVIS har opnået. Med en succesrate på 25 % er kommet i fleksjob eller andet job efter placering i JUVIS.

En anden detalje som er værd at hæfte sig ved er, at JUVIS har altid kun borgeren i tilbud i den periode der er nødvendig. Ikke en dag mere. Jeg kan kun give JUVIS mine allerbedste anbefalinger.”

Anne-Katrine Larsen
Jobrådgiver, Roskilde Kommune

Udtalelser fra samarbejdspartnere

”Jeanne Egebjerg Johansen, arbejder ud fra et professionelt kognitivt handlingsfelt, der er baseret på sund fornuft og god praksis, med en solid uddannelse og udviklingsånd bag sig.

Hendes baggrund som mangeårig socialrådgiver, giver en utrolig god ballast til den beskæftigelsesrettede opgave hun ofte løfter for kommuner. Hendes tilgang i at, samtale, undervisningen og supervisionen skal tage udgangspunkt i den praktiske hverdag for klient/borger, som derved får konkrete metoder til at takle de konkrete udfordringer, som de oplever, baseret på valideret teori, virker ikke kun for borgeren, men i den grad også for kommunen.

Jeannes kognitive arbejde, er velsolideret og grundigt. Hun arbejder, med afsæt i at klient/borger får træning til at klare egne udfordringer og får træning i en række metoder, strategier og især måder at håndtere fremtidige udfordringer på.
Jeanne er et dygtigt fagligt menneske, som lægger stor vægt på mødet med det enkelte menneske og som arbejder ud fra at hvert menneske er ansvarlig for egen udvikling og læring deri.

Det er med, en faglig indsigt, dels i det kognitive og dels i det socialfaglige, at jeg giver Jeanne de bedste anbefalinger.”

Rikke Porting Høffding
Teamleder i Jobcenter Gribskov

Udtalelser fra klient

“Jeanne mødte mig i øjenhøjde og for første gang følte jeg mig oprigtigt set i et terapiforløb. Som menneske og som behandler har hun en unik evne til at skabe et trygt og fordomsfrit miljø omkring sine patienter og kan ærligt og kærligt vejlede, når tingene er svære. Hun lærte mig at stå fast og huske at have mig selv med i alle livets forhold. Jeg takker for et meget konstruktivt forløb, hvor jeg for første gang føler, jeg går forandret fra terapien.”

Hanne

Kontakt os her

JUVIS består af et stærkt team med en bred faglighed, som består af: Socialpædagoger, fagfolk med merkantile kompetencer, uddannelsesvejledere og kognitive terapeuter. Alle fagpersoner samarbejder på tværs i mestringsforløbene for at optimere den skræddersyede indsats.

Hvis du har nogle spørgsmål om vores forløb eller andet, så er du meget velkommen til at kontakte os via formularen her.