Om JUVIS

I JUVIS er vi specialister i Ressource Mestring, der gør deltageren klar til job eller uddannelse.

 

Værdigrundlag

JUVIS leverer skræddersyede mestringsforløb, som bygger på den kognitive metode og elementer fra den positive psykologi. I et JUVIS mestringsforløb er der fokus på at finde den enkelte deltagers ressourcer, styrker og muligheder, rettet mod at deltageren bliver klar til job eller uddannelse.

Vi tror ikke på, at tid læger alle sår. I stedet fokuserer vi på konkrete redskaber og et målrettet forløb, der giver deltageren muligheder og nye perspektiver på tilværelsen – til trods for vanskeligheder.

Vi fokuserer ikke på eventuelle diagnoser, og er ikke tilrettet specielle ydelsesgrupper. Et mestringsforløb hos JUVIS er et individuelt tilrettelagt forløb.

Vores arbejde bygger på værdier som ligeværd, respekt, omsorg, anerkendelse og motivation. Vi tror på, at det er vigtigt for alle mennesker uanset, hvor de er i deres liv at være en del af et fællesskab. For os handler personlig udvikling om at nå til en accept af sin nuværende situation, sætte fokus på ressourcer og styrker i en forandringsproces mod nye muligheder.

Vi sætter faglighed højt og sætter en ære i at arbejde tværfagligt. Det er vigtigt for os at være i en konstant udvikling for at sikre høj faglighed og seriøsitet.
Vi vil ikke være størst, men kendes for pålidelighed og troværdighed.
JUVIS er fleksibel og vores mestringsforløb tilbydes på hele Sjælland – Vi arbejder altid i lokalmiljøet.

 

Om Jeanne Egebjerg Johansen, ejerleder og metodeudvikler:

Jeg har udviklet JUVIS´ metoder baseret på mere end 15 års erfaring i arbejdet med mange forskellige aspekter af beskæftigelsesområdet.

Jeg har i mange år beskæftiget mig med udfordringer som angst, stress, depression, personlighedsforstyrrelser og lavt selvværd. Jeg har altid været optaget af at finde og i samarbejde med det enkelte menneske at udvikle og skabe muligheder.

 

Jeg er meget optaget af hele tiden at udvikle mig fagligt, og deltager derfor jævnligt i workshops og efteruddannelser. Jeg har blandt andet deltaget i:

  • CBT Boot Camp: Using Mind over Mood to Build Client and Therapist Skills’ ved Christine Padesky
  • Cektos kurser omkring angst og depression
  • Efteruddannelse Mindfulness instruktør MB16P – mindfulness baseret på 16 principper
  • Tværfaglig uddannelse i dialektisk adfærdsterapi fra Center for dialektisk adfærdsterapi og PTSD

Kontakt os her

JUVIS består af et stærkt team med en bred faglighed, som består af: Socialpædagoger, fagfolk med merkantile kompetencer, uddannelsesvejledere og kognitive terapeuter. Alle fagpersoner samarbejder på tværs i mestringsforløbene for at optimere den skræddersyede indsats.

Hvis du har nogle spørgsmål om vores forløb eller andet, så er du meget velkommen til at kontakte os via formularen her.